Ijambo ry’Imana ry’uno musi dushikirizwa n’umukozi w’Imana Hon. Sauda MBONEKO.

@Burundibwiza.com / Ijambo ry’Imana: @RTBB.

Fyonda ngaha ukurikirane rino Jambo ry’Uhoraho.

www.burundibwiza.com/ @RTBB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait