Inama Nshingamateka yemeje 100% kuri uyu wa gatatu integuro y’itegeko ryo gufashanya mu bijanye n’umutekano hagati y’Uburundi n’igihugu ca Tirikiya.

@Burundibwiza.com mise à jour.

Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 16 Kigarama 2020 Inama Nshingamateka yemeje ijana kw’ijana integuro y’itegeko ryo gufashanya hagati y’Uburundi na Tirikiya mubijanye n’umutekano.

Nyakwubahwa Gervais NDIRAKOBUCA Umushikiranganji w’intwaro yo hagati, umutekano n’iterambere rusangi, ari nawe yasiguye iyo nteguro yavuze impamvu iryo tegeko ryaje. Igingo y’uguhitamwo igihugu ca TIRIKIYA ngo gifashanye n’Uburundi mu bijanye n’umutekano vyatumwe n’imigenderanire myiza ihari kuva kera yagiye iragaragazwa n’ugufashanya bihereye ku masezerano mu vy’urudandazwa n’ubutunzi yateweko umukono mu mwaka wa 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait