Umusi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi, menya inkomoko yawo n’ibindi utaruzi kuri wo.

@Burundibwiza.com, inkuru ya @RTBB.

Mbe umusi mpuzamakungu w’Abakenyezi watanguye mu mwaka uwuhe no mu gihugu ikihe? Mu Burundi ho vyifashe gute? Inyishu ni muri kino kiganiro, ntucikwe kumenya ivyo utaruzi kuruyo musi. Ni inkuru ya @Radio Télévision Burundi Bwiza RTBB mushikirizwa na Nadia ININAHAZWE n’abatumire biwe babiri abubahwa Ambassadeur Evelyne HABONIMANA hamwe n’umushingamateka Sauda MBONEKO yatowe mu ntara ya Bujumbura.

Fyonda ngaha umenye ino nkuru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait